KELEBIHAN KEAHLIAN MATA

Kelebihan

 • Menjadi sebahagian daripada badan cukai profesional yang dihormati serta menghubungkan anggota dengan agensi-agensi kerajaan dan pentadbir cukai.
 • MATA sebagai WADAH ahli untuk bersuara dan badan penghubung melindungi kepentingan anggota dan pembayar cukai.
 • Menghubungkan ahli dengan komuniti profesional cukai untuk berkongsi pengetahuan, isu dan panduan dalam perkembangan profesional.
 • Akses ke platform media sosial terkemuka untuk perhubungan antara ahli
 • Ahli akan disenaraikan di laman web MATA untuk membantu perkembangan perniagaan. Oleh itu pembayar cukai dan komuniti perniagaan dapat berhubung dengan anggota MATA untuk mendapatkan khidmat profesional.
 • Harga istimewa menghadiri persidangan, latihan dan seminar.
 • Mata CPD yang diperoleh dari persidangan dan seminar (Anjuran MATA) diterima oleh KEMENTERIAN KEWANGAN untuk pembaharuan lesen ejen cukai dibawah SEKSYEN 153 (3) Akta Cukai Pendapatan 1967.

Syarat Keahlian

Golongan Profesional berkelayakan dalam bidang PERAKAUNAN dan CUKAI layak untuk memohon menjadi ahli.

Kelulusan diberikan oleh Ahli Majlis setelah mengkaji kelayakan dan pengalaman pemohon.

Keahlian akan diterima setelah mendapat persetujuan Anggota Majlis Tertinggi dan membayar yuran keahlian.

Jenis Keahlian

Ahli Biasa

Profesional yang menjadi ejen cukai. Ahli Bersekutu yang dinaikkan taraf menjadi ahli biasa dengan memenuhi syarat-syarat berikut :-

 • Telah menjadi ahli bersekutu selama 3 tahun.
 • Mendapat 35 Mata CPD dari persidangan, seminar dan program latihan anjuran MATA.
 • Semua bayaran telah dijelaskan kepada MATA (up-to-date)
 • Tertakluk kepada keputusan Ahli Majlis Kerja Tertinggi

Bayaran masuk : RM300 (semasa permohonan)

Yuran Keahlian : RM250 tahunan

*Nota : Hanya ahli biasa berhak untuk mengundi.

Ahli Bersekutu

Mana-mana profesional dengan kelayakan perakaunan dan cukai.

Ahli Bersekutu tidak mempunyai hak untuk mengundi .

Yuran keahlian : RM150 tahunan

Bayaran naik taraf : RM100 (naik kepada ahli biasa)

Ahli Kehormat

Keahlian ini adalah anugerah kepada invidu yang telah memberikan sumbangan yang besar kepada negara, terutamanya dalam bidang percukaian dan perakaunan.

Ahli Kehormat tidak mempunyai hak untuk mengundi dan tidak boleh memegang jawatan dalam persatuan.