Skip to content

KELEBIHAN KEAHLIAN MATA

Kelebihan

Bantuan –  MATA akan menjadi sumber kepada pengamal cukai menambah ilmu cukai dan memantapkan profession pengamal cukai.

Ahli-ahli MATA akan sentiasa mengemaskini maklumat dan pengetahuan cukai mereke melalui penganjuran bengkel cukai, seminar dan persidangan oleh M.A.T.A.

Kelebihan lain:

 • Menjadi sebahagian daripada badan cukai profesional yang dihormati serta menghubungkan anggota dengan agensi-agensi kerajaan dan pentadbir cukai.
 • M.A.T.A sebagai WADAH ahli untuk bersuara dan badan penghubung melindungi kepentingan anggota dan pembayar cukai.
 • Menghubungkan ahli dengan komuniti profesional cukai untuk berkongsi pengetahuan, isu dan panduan dalam perkembangan profesional.
 • Akses ke platform media sosial terkemuka untuk perhubungan antara ahli
 • Ahli akan disenaraikan di laman web M.A.T.A untuk membantu perkembangan perniagaan. Oleh itu pembayar cukai dan komuniti perniagaan dapat berhubung dengan anggota M.A.T.A untuk mendapatkan khidmat profesional.
 • Penganjuran bengkel, seminar dan persidangan bekaitan cukai untuk membantu ahli M.A.T.A sentiasa mendapat maklumat terkini berhubung isu cukai dan menawarkan harga yang berpatutan untuk ahli M.A.T.A khususnya.
 • M.A.T.A CPD yang diperoleh dari persidangan dan seminar (Anjuran M.A.T.A) diterima oleh KEMENTERIAN KEWANGAN untuk pembaharuan lesen ejen cukai dibawah SEKSYEN 153 (3) Akta Cukai Pendapatan 1967.

Syarat Keahlian

Golongan Profesional berkelayakan dalam bidang PERAKAUNAN dan CUKAI layak untuk memohon menjadi ahli. Kelulusan diberikan oleh Ahli Majlis setelah mengkaji kelayakan dan pengalaman pemohon.

Keahlian akan diterima setelah mendapat persetujuan Anggota Majlis Tertinggi dan membayar yuran keahlian.

Jenis Keahlian

Ahli Biasa

Ahli biasa terdiri daripada Profesional yang menjadi ejen cukai. Ahli Biasa layak dan berhak untuk mengundi. Keahlian adalah terbuka kepada pemohon yang berumur 23 tahun dan ke atas, warganegara MALAYSIA serta mempunyai kelayakan dari mana-mana institusi pengajian tinggi dan memenuhi syarat –syarat berikut :-

 1. Memiliki Sijil  Kursus Skim Latihan Khas yang diperakukan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri dan
 2. Memiliki Kelulusan di bawah Seksyen 153 (3) Akta Cukai Pendapatan 1967; dan
 3. Diiktiraf oleh Majlis Kerja Tertinggi.

Bayaran masuk : RM300 (semasa permohonan)

Yuran Keahlian : RM250 tahunan

*Nota : Hanya ahli biasa berhak untuk mengundi.

Ahli Bersekutu

Ahli bersekutu terdiri daripada mana-mana profesional dengan kelayakan perakaunan dan cukai. Ahli Bersekutu tidak mempunyai hak untuk mengundi. Keahlian adalah terbuka kepada pemohon yang berumur 23 tahun dan ke atas, warganegara MALAYSIA serta mempunyai kelayakan dari mana-mana institusi pengajian tinggi dan memenuhi syarat-syarat berikut :-

 1.  Memiliki kelulusan yang diperakukan di bawah seksyen 153 (3) Akta Cukai Pendapatan 1967 atau
 2. Mempunyai kelulusan sekurang-kurangnya Ijazah Perakaunan atau kelulusan Profesional atau kelulusan yang diiktiraf oleh Majlis Kerja Tertinggi

Ahli Bersekutu layak memohon dan boleh dinaikkan taraf menjadi ahli biasa dengan memenuhi syarat-syarat berikut :-

 • Telah menjadi ahli bersekutu selama 3 tahun dan ke atas;
 • Mengumpul sekurang-kurangnya 20 mata CPD dari persidangan, seminar dan program latihan anjuran M.A.T.A.;
 • Semua bayaran telah dijelaskan kepada M.A.T.A;
 • Tertakluk kepada keputusan Ahli Majlis Kerja Tertinggi M.A.T.A

Yuran keahlian : RM150 tahunan

Bayaran naik taraf : RM100 (naik kepada ahli biasa)

Ahli Kehormat

Keahlian ini adalah anugerah kepada individu yang telah memberikan sumbangan yang besar kepada negara, terutamanya dalam bidang percukaian dan perakaunan. Ahli Kehormat tidak mempunyai hak untuk mengundi dan tidak boleh memegang jawatan dalam persatuan.

Untuk sebarang pertanyaan berkenaan keahlian, anda boleh email kepada membership@mata.org.my untuk lebih lanjut. Terima kasih,


ANDA BOLEH RUJUK SENARAI AHLI (SILA TEKAN BENDERA NEGERI)

Terengganu
Kelantan
Perlis
Kedah
Penang
Perak
Pahang
Sabah
Johor
Melaka
Negeri Sembilan
Selangor
Wilayah Persekutuan