Bengkel Cukai Perkongsian Liabiliti Terhad / Limited Liability Partnership (LLP) & Persatuan – 2022

The event is expired

Bengkel Cukai Perkongsian Liabiliti Terhad/Limited Liability Partnership (LLP) & Persatuan

29 MAC 2022 – SELASA – ONLINE (ZOOM)

Antara topik-topik perbincangan :-
Cukai untuk Persatuan, Kelab dan Institusi Serupa
1. Tafsiran
2. Perbezaan Pemilikan dan Keahlian
3. Tahun Taksiran
4. Taraf Mastautin
5. Layanan cukai – transaksi dengan ahli
6. Layanan cukai – transaksi dengan bukan ahli
7. Contoh pengiraan

Cukai untuk Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT)
1. Tafsiran
2. Peruntukan undang-undang
3. Perbezaan PLT/ Perkongsian dan Syarikat Sdn Bhd
4. Kawalan dan Pengurusan
5. Tahun Taksiran
6. Taraf Mastautin
7. Pertukaran perkongsian atau Sdn Bhd ke PLT
8. Layanan cukai terhadap PLT
9. Layanan cukai terhadap Pekongsi PLT
10. Contoh pengiraan

BENGKEL DALAM TALIANP – ZOOM

Event Detail

29/03/2022 9:00 am
29/03/2022 5:00 pm
Zoom (DALAM TALIAN)

Organizers

PERSATUAN AKAUNTAN PERCUKAIAN MALAYSIA (M.A.T.A)
0341499599
PERSATUAN AKAUTAN PERCUKAIAN MALAYSIA menyokong dan mengembangkan kerjaya sebagai pengamal percukaian dan menjadikan bidang percukaian sebagai pilihan profesional di Malaysia.