Pertubuhan

PERSATUAN AKAUTAN PERCUKAIAN MALAYSIA (MATA) ditubuhkan pada 7 Julai 1988 sebagai sebuah persatuan berdaftar di bawah Akta Pertubuhan 1966. Tujuannya adalah untuk menyokong dan mengembangkan kerjaya sebagai anggota praktik di pertubuhan percukaian dan menjadi cukai pilihan badan profesional di Malaysia. Pada mulanya, anggota kami terhad kepada ejen cukai yang mengikuti kursus khas yang dikendalikan oleh Kerajaan pada tahun 1998 semasa krisis ekonomi tetapi lama kelamaan keanggotaannya meningkat kerana perkembangan kerjaya percukaian yang pesat di mana para pengamal percaya MATA adalah badan profesional percukaian yang tepat untuk sokongan.

Sehingga kini, MATA mempunyai kira-kira 350 anggota dan sebahagian besarnya adalah ejen cukai berlesen di bawah Seksyen 153 (3) Akta Cukai Pendapatan 1967. Kini MATA adalah salah satu badan profesional percukaian terkemuka di Malaysia yang dihormati dan diterima oleh segmen perniagaan yang besar komuniti, agensi pemungutan cukai, dan Kerajaan. MATA juga menyumbang kepada pembangunan dan kesejahteraan ekonomi negara. Kementerian Kewangan dan pihak berkuasa cukai seperti Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia terus berinteraksi dengan MATA untuk dialog dan input. Kami menyeimbangkan respons kami untuk kepentingan negara, pengamal cukai, komuniti perniagaan dan rakyat.

Nilai Teras

Anggota di MATA menjunjung tinggi nilai teras kami untuk berusaha ke arah kecemerlangan profesional

  • Berpengetahuan
  • Beretika
  • Keutuhan
  • Profesional
  • Akauntabiliti

Objektif

  • Kembangkan platform pengurusan pengetahuan teknikal dalam bidang percukaian.
  • Untuk mengembangkan keahlian untuk MATA.
  • Untuk mengukuhkan kedudukan kewangan MATA dan anggotanya.
  • Memupuk pengurusan agar berkesan dan cemerlang.
  • Untuk mendapatkan pengiktirafan untuk MATA sebagai organisasi yang berjaya.

Visi

Badan percukaian profesional terkemuka yang mengatur pengamal profesional yang diiktiraf dan dihormati terutamanya dalam bidang percukaian.

Misi

Jadikan ahli untuk menjadi pengamal berpengetahuan yang berintegriti, berkualiti, beretika, dan cemerlang.

Ahli Majlis Kerja Tertinggi (2018-2020)


En. Imran Bin Tumiron
En. Mohamad Hakim
Bin Adnan
En. Musa
Bin Othman
Cik Razina
Bt. Mazelan
En. Himayadi
B. Hafidz
Dr. Zuraeda Bt. Ibrahim
En. Mohamad Rosdi B. Ibrahim
En. Mohameed Faisal B.
Syed Ibrahim
Dato’ Mohd Harris
Bin Abu Bakar
En. Mohamad Ropaat
B. Khamid
En. Rosalie Md. Usop
En. Mohammad Hasni Bin Ibrahim
En. Mohd Rozlan B.
Mohamed Ali
Dr. Mohd Fairuz
B. A. Razak