Menjadi Ahli & Faedah Ahli

Faedah Ahli

  • Menjadi sebahagian daripada badan cukai profesional yang dihormati yang menghubungkan anggota dengan agensi kerajaan dan cukai.
  • MATA sentiasa berada di barisan hadapan untuk mewakili ahli untuk bersuara dan menjadi badan penghubung yang melindungi kepentingan anggota dan pembayar cukai.
  • Menghubungkan ahli dengan komuniti profesional cukai untuk berkongsi pengetahuan, isu dan panduan dalam perkembangan profesional.
  • Akses ke platform media sosial untuk dihubungi dengan ahli melalui Whatsapp dan juga orang ramai di Facebook dan Instagram.
  • Ahli akan disenaraikan di laman web MATA untuk membantu perkembangan perniagaan. Oleh itu pembayar cukai dan komuniti perniagaan dapat berhubung dengan anggota MATA untuk mendapatkan khidmat profesional.
  • Potongan harga pada persidangan, latihan dan seminar. Mata CPD yang diperoleh dari persidangan dan seminar (Anjuran MATA) diterima oleh KEMENTERIAN KEWANGAN untuk pembaharuan lesen ejen cukai dibawah SEKSYEN 153 (3) Akta Cukai Pendapatan 1967.

Syarat Keahlian

Profesional dari kelayakan PERAKAUNAN dan CUKAI dipersilakan untuk memohon menjadi ahli. Kelulusan diberikan oleh Ahli Majlis dengan mengkaji kelayakan yang telah dicapai dan pengalaman pemohon.

Keahlian akan diterima setelah mendapat persetujuan Anggota Majlis Tertinggi dan membayar yuran keahlian.

Borang permohonan boleh didapati di sini

Jenis Keahlian

Ahli Biasa

Profesional yang menjadi ejen cukai. Ahli Bersekutu yang dinaikan menjadi ahli biasa dengan memenuhi syarat-syarat berikut :-

  • Telah menjadi ahli bersekutu selama 3 tahun.
  • Mendapat 35 Mata CPD dari persidangan, seminar dan program latihan anjuran MATA.
  • Semua bayaran telah dijelaskan kepada MATA (up-to-date)
  • Tertakluk kepada keputusan Ahli Majlis Kerja Tertinggi

Bayaran masuk : RM300 (semasa permohonan)

Yuran Keahlian : RM250 tahunan

*Nota : Hanya ahli biasa berhak untuk mengundi.

Ahli Bersekutu

Mana-mana profesional dengan kelayakan perakaunan dan cukai. Tidak layak mengundi

Yuran keahlian : RM150 tahunan

Bayaran naik taraf : RM100 (naik kepada ahli biasa)

Ahli Kehormat

Keahlian ini adalah anugerah kepada invidu yang telah memberikan sumbangan yang besar kepada negara, terutamanya dalam bidang percukaian dan perakaunan.

Ahli Kehormat tidak mempunyai hak untuk mengundi dan tidak boleh memegang jawatan dalam persatuan.