Skip to content

Pertubuhan

PERSATUAN AKAUTAN PERCUKAIAN MALAYSIA yang lebih dikenali sebagai M.A.T.A telah ditubuhkan pada 7hb Julai 1988, yang berdaftar di bawah Akta Pertubuhan 1966. M.A.T.A ditubuhkan bertujuan untuk menyokong dan mengembangkan kerjaya sebagai pengamal percukaian  dan menjadikan  bidang  percukaian sebagai pilihan profesional di Malaysia. Pada peringkat permulaan,  keanggotaannya adalah tertumpu kepada ejen-ejen cukai yang mengikuti kursus khas yang dikendalikan oleh Kerajaan pada tahun 1998. Sehingga kini, keanggotaannya semakin berkembang selaras dengan perkembangan kerjaya percukaian yang kian pesat,  di mana para pengamal cukai percaya bahawa M.A.T.A adalah salah satu badan profesional percukaian yang tepat untuk diberi sokongan.

Sepanjang hamper 4 dekad sejak penubuhannya, MATA telah menganjurkan pelbagai aktiviti untuk kepentingan ahli-ahlinya dan pengamal cukai secara amnya. Di antara program MATA adalah bengkel cukai langsung, seminar dan persidangan cukai, seminar cukai tidak langsung, sessi dialog dengan jabatan cukai seperti LHDN dan JKDM berkaitan isu-isu percukaian dan berkerjasama dengan badan professional lain berhubung cukai. Terkini, M.A.T.A mempunyai kira-kira 350 anggota dan sebahagian besarnya adalah ejen cukai berlesen di bawah Seksyen 153 (3) Akta Cukai Pendapatan 1967.

M.A.T.A adalah salah satu badan profesional percukaian yang dihormati dan diterima oleh pelbagai segmen perniagaan, komuniti, agensi pemungutan cukai, dan juga Kerajaan. M.A.T.A juga turut menyumbang kepada pembangunan dan kesejahteraan ekonomi negara. M.A.T.A sering berinteraksi dengan Kementerian Kewangan, pihak berkuasa cukai seperti Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia menerusi sesi-sesi dialog dan memberikan input berhubung perlaksanaan cukai di Malaysia. M.A.T.A sentiasa berusaha untuk menyeimbangkan respons ahli-ahlinya demi kepentingan negara, komuniti perniagaan dan rakyat.

MATA akan terus memainkan peranan dengan menyediakan lebih banyak program cukai yang lebih berkesan dan membantu pengamal cukai khasnya dan pembayar cukai di Malaysia amnya.

Nilai Teras

Anggota di MATA menjunjung tinggi nilai teras kami untuk berusaha ke arah kecemerlangan profesional

  • Berpengetahuan
  • Beretika
  • Keutuhan
  • Profesional
  • Akauntabiliti

Objektif

  • Platform pengembangan pengurusan  dan pengetahuan teknikal percukaian.
  • Memperkembangkan keahlian  M.A.T.A.
  • Pengukukuhan  kedudukan kewangan M.A.T.A dan anggotanya.
  • Memupuk pengurusan agar berkesan dan cemerlang.
  • Ke arah pengiktirafan M.A.T.A sebagai organisasi yang terbilang

Visi

Menjadi satu badan percukaian yang professional dan terkemuka yang menghimpunkan  pengamal-pengamal profesional yang diiktiraf dan dihormati terutamanya dalam bidang percukaian.

Misi

Ke arah melahirkan pengamal cukai yang berpengetahuan, berintegriti, berkualiti, beretika, professional, dan cemerlang.

Ahli Majlis Kerja Tertinggi (2020-2022)


En. Imran Bin Tumiron
En. Mohamad Hakim
Bin Adnan
En. Musa
Bin Othman
Cik Razina
Bt. Mazelan
Dr. Zuraeda Bt. Ibrahim
En. Mohamad Rosdi B. Ibrahim
En. Mohameed Faisal B.
Syed Ibrahim
Dato’ Mohd Harris
Bin Abu Bakar
En. Rosalie Md. Usop
Dr. Mohd Fairuz
B. A. Razak
En. Himayadi B. Hafidz